Oferujemy profesjonalną pomoc

Sprawdzanie szczelności instalacji gazowych Szczecin

Przypadki, w których należy skontrolować szczelność instalacji gazowej

Gaz ziemny jest tanim i przyjaznym dla środowiska paliwem. Jednakże używanie go wymaga kontrolowania. Sprawdzanie szczelności instalacji gazowych przede wszystkim powinno być dokonywane po założeniu nowej, a także przebudowie lub remoncie dotychczasowej instalacji. Jeśli instalacja gazowa była wyłączona z użytkowania powyżej 6 miesięcy, to również powinna zostać sprawdzona. Bardzo dobrym pomysłem jest skontrolowanie jej również przed okresem grzewczym. Odpowiedzialność za sprawdzenie instalacji gazowej ponosi właściciel lub zarządca budynku. Kwestie związane z użytkowaniem i kontrolowaniem instalacji gazowej zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. (Dz. U. Nr 74 z 1999r poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

sprawdzanie szczelności instalacji gazowych Szczecin

Sposób sprawdzania szczelności instalacji gazowej

Sprawdzanie szczelności instalacji gazowych realizuje się odrębnie dla części instalacji przed gazomierzem oraz odrębnie dla pozostałej części instalacji z pominięciem gazomierzy. Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu odbiorników gazu. Wynik szczelności gazu jest pozytywny, gdy w czasie 30 minut od ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. Urządzeniem służącym do sprawdzenia szczelności instalacji gazowych jest manometr. Musi on posiadać świadectwo legalizacji oraz spełniać wymagania klasy 0,6.

Korzyści płynące z regularnego kontrolowania instalacji gazowej

Regularne kontrole sprawności instalacji gazowej są niezwykle ważne dla użytkowników, a także ich najbliższego otoczenia. Dzięki nim można wyeliminować kosztowne wymiany, naprawy, uniknąć wybuchu gazu.

Nasza oferta

Sprawdzanie szczelności instalacji gazowych Szczecin – należy pozostawić profesjonalistą. Firma Akwedukt ze Szczecina oferuje usługi doświadczonych pracowników, którzy posiadają aktualne uprawnienia i certyfikaty dozoru technicznego. Po dokonaniu kontroli wystawiamy protokół kontroli. Oferujemy swoje usługi w usuwaniu przecieków w instalacjach gazowych, montażu i naprawie kuchenek gazowych oraz gazowych bojlerów do podgrzewania wody, a także kompleksowy montaż gazowych pieców CO (serwis, diagnoza, usuwanie usterek).

Posiadamy uprawnienia gazowe

Junkers
Valliant

 

[/vc_column]